top of page

Garantietermijn verkoop paard via professionele paardenhandel naar 1 jaar

Op 1 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een garantietermijn van een jaar conform de nieuwe Consumentenwetgeving. Dit betekend dat ook bij de verkoop van paarden via de professionele handel een garantietermijn van 1 jaar gaat gelden. Inspanningen van LTO Nederland, de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland, de Centrale Bond van Paardenhandelaren, het KWPN en de Sectorraad Paarden om gebruik te maken van een uitzonderingsclausule voor de verkoop van paarden heeft niet mogen baten. De lobby van deze partijen richt zich nu op de Eerste Kamer waar het voorstel nog moet worden aangenomen.


Met een garantietermijn van 1 jaar wordt de bescherming van de particuliere koper uitgebreid. Voor professionele handelaren wordt het daarom nog belangrijker om aan te tonen dat het paard bij verkoop geen gebreken heeft, waarvan de koper niet op de hoogte is gesteld. Naast een uitgebreide röntgenologische en klinische keuring wordt naast het opstellen van een verkoopcontract het opstellen van een verkopersverklaring ons inziens essentieel. In de Verkopersverklaring kan o.a. de graad van africhting, het stalgedrag, eventuele gedragsproblemen, allergieën, recente kreupelheden, dierenartsbehandelingen en de manier waarop het paard gehouden wordt (stalling, voer, training) worden vastgelegd. Wordt gratis lid van onze website en download de Verkopersverklaring.


Let op!

Verkoopt u als particulier met regelmaat meerdere paarden per jaar, dan kan het mogelijk zijn dat in het geval van een geschil u door een rechter aangezien wordt als een professionele handelaar. Het is daarom ten alle tijden verstandig de gemaakte afspraken met de kopende partij goed vast te leggen!Comentarios


bottom of page